Yayıncılık Yaz Okulu

"Çocuk ve İlk Gençlik Yayıncılığı"

"YAYINCILIK YAZ OKULU" BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

2022 yılında birincisi düzenlenen “Yayıncılık Yaz Okulu”nun ikincisi 28 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde Konya’da “Çocuk ve İlk Gençlik Yayıncılığı” temasıyla düzenleniyor. Öte yandan, Yayımcı Meslek Birlikleri de yaz okuluna destek veriyor.

Ülkemizin dört bir yanından mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen gençlerin katılacağı bu yaz okuluyla, yayıncılık alanının ve bu alandaki mesleklerin gençlerimizin kariyer planlamalarının bir parçası hâline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Hâlihazırda dünyanın en büyük yayıncılık pazarlarından biri olan Türkiye yayıncılık sektörü, on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlamaktadır. Son on yılda, Türkiye’nin yayın sektöründeki büyüme trendiyle paralel olarak çocuk ve ilk gençlik kitapları yayıncılığı alanında hem çeşitlilik hem de kalite açısından büyük bir gelişme yaşanmıştır. Bu gelişme, diğer tüm yayıncılık faaliyetlerine kıyasla (akademik, kültürel vb.) en fazla çocuk ve gençlik kitapları alanında sayısal bir büyüme sağlanmıştır. Dahası, Türkçe yazılmış birçok kitap yabancı dillere çevrilmeye başlanmıştır. Bu durum, daha önce bu alanda eser yayınlamamış birçok yayıncının çocuk kitabı yayıncılığına dahil olmasına yol açmıştır. 

Yayıncılık yaz okulu ile bir yandan yayıncılık sektörü ve sektörle ilgili temel kavram ve işleyişin gençlerimizin zihninde yer edinmesi bir yandan da yaratıcı endüstrilerin en önemli dallarından biri olan yayıncılık alanına yeni ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu yaz okulunda, başvuru sonucunda seçilecek 30 gencimize, alan uzmanları tarafından yayıncılık sektörüne ilişkin temel kavramlar ve süreçlere ilişkin eğitimler verilecektir.

7 gün sürecek yaz okulu kapsamında şu ana başlıklarda dersler verilecektir:

  • Yayıncılıkta Temel Kavramlar

  • Yayıncılık Sektörüne İlişkin Yasal Düzenlemeler, Uygulamalar ve Süreçler

  • Editörlük ve Editoryal Süreç
  • Dağıtım, Pazarlama ve Satış
  • Yurtdışı Tanıtım, Telif Ticareti, Destekler ve Teşvikler
  • Çocuk Kitabı Editörlüğünde İhtisaslaşma  


Başvuru şartları şu şekildedir:

  • 35 yaşını geçmemiş olmak,

  • Herhangi bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak veya mezun olmuş olmak ya da yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir kurum ya da kuruluşta 3 yıldan daha az bir süredir görev yapıyor olmak.

*Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşeleri Yayıncılık Yaz Okulu organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

 **Yaz Okulu sonunda Sürekli Eğitim Merkezi tarafından e-devlet üzerinden teyitli Yayıncılık Eğitimi Sertifikası verilecektir.
Başvuru Tarihleri: 21 Temmuz – 8 Ağustos 2023