YYO 22

Yayıncılık Yaz Okulu İlk Mezunlarını Verdi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Konya’da düzenlenen Yayıncılık Yaz Okulu tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde düzenlenen Yayıncılık Yaz Okulu ile yayıncılık sektörüne profesyonellerin yetiştirilmesi ve gençlerin kariyer planlamalarının bir parçası hâline getirilerek becerilerinin geliştirilmesi için çeşitli eğitimler verildi.

Gerçekleştirilen eğitim programına Türkiye’nin farklı illerinden gelen 24 genç katıldı. Türkiye’de ilk kez Konya’da gerçekleştirilen programda yayıncılık sektörü ve sektörle ilgili temel kavram ve işleyiş anlatıldı, yerli ve yabancı alan uzmanları tarafından yayıncılık sektörüne ilişkin eğitimler verildi.

Eğitim programının yanı sıra kültürel etkinliklerin de gerçekleştirildiği yaz okulunda Konya’nın bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi çeşitli gezi ve etkinliklerle katılımcılara tanıtıldı. 28 Ağustosta gerçekleştirilen sertifika programı ile Yayıncılık Yaz Okulu tamamlanarak ilk mezunlarını verdi. Yaz okuluna katılan gençler ilk kez gerçekleşmesine rağmen kapsamlı ve nitelikli bir program olduğunu, Konya’yı keşfettiklerini ve programın yeni başlangıçlara kapı araladığını vurguladı.

Konya’dan ve Konya dışından meslek hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen gençlerin katıldığı eğitim programı ile yayıncılık alanına yeni ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

logo_v2 (1)neü
Sosyal İnovasyon Ajansı

2022 Eğitim Programı

 1.Gün

Yayıncılıkta Temel Kavramlar

Yayıncılık mesleği ve yayıncılık türleri

 • Yayıncılık mesleğinin genel çerçevesi
 • Geleneksel ve dijital yayıncılık (e-kitaplar / sesli kitaplar/ blog ve blogerler / internet algoritmaları / yeni medya uygulamaları / dijital platformlar)
 • Çocuk ve gençlik kitapları yayıncılığı
 • Eğitim yayıncılığı
 • Akademik yayıncılık
 • Başvuru kitapları yayıncılığı
 • Kültür yayıncılığı (hedef kitlesi genel okur olan çoğunlukla kurgu kitap yayıncılığı)

Yayıncılık sektörü meslekleri ve bu alandaki mesleki kuruluşlar

 • Yazar, editör, yayın koordinatörü, çizer/illüstratör, çevirmen, musahhih, muhakkik, telif temsilcisi, e-yayım sorumlusu, grafik ve dizgi operatörü

Türkiye’de yayıncılığın mevcut durumu ve geleceği, Türkiye kitap pazarı ve dünya pazarındaki yeri

Yayıncılıkta telif hakları ve yayıncılık mevzuatı (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu, Basın Kanunu vb.)

Bandrol ve ISBN sistemi

Korsanla mücadele ve İl Denetim Kurulları

2.Gün

Editörlük ve Editoryal Süreç

Editörlüğün Temel İlkeleri

 • Geleceğin mesleği: Editörlük.
 • 21.Yüzyıl için mesleğin anlamı nedir?
 • Editör kimdir? Editörün sorumluluk alanları ve görevleri nelerdir?
 • Mesleğin Türkiye’de ve dünyadaki durumu

Editörün uzmanlık alanları

 • Kitap Editörlüğü
 • Kurmaca ve kurmaca dışı metin bilgisi
 • Bir kitap dosyasını inceleme ve değerlendirebilme bilgisi
 • Düzeltme ve editing yeterliliği çalışması
 • Kitabın kapağı / arka kapak yazısı / sayfa düzeni / kitabın künyesi / bölümler ve başlıkları / matbaa süreci
 • Basın bülteni ve görsel ve yazılı platformlarda kitabın tanıtımı
 • Süreli Yayın Editörlüğü
 • Dergi stratejisi geliştirebilmek
 • Hakemli dergiler ve diğerleri, bilimsel, edebi ve kültürel dergilerdeki genel redaksiyon ve editing kuralları
 • Derginin yazara karşı sorumlulukları

Gazete Editörlüğü

 • Manşet, alt manşet
 • Basın bültenleri
 • Basın bültenindeki bilginin “haber”e dönüşme süreci
 • Haber dilinin temel ögelerini
 • Haber dilindeki  zaman, mekân, nedensellik, nasıllık, niçinlik ve özne(kim) ilişkileri
 • Haber metnini oluşturan cümlelerin birbirleriyle tutarlı, bağdaşık ve kronolojik olması
 • Haber fiilleri
 • Haber yazma kuralları
 • Sınıf içi metin edisyonu uygulamaları
 • Katılımcıların çalışmalarının denetlenmesi, tavsiyeler
 • Çeviri Metinler ve Çeviri Editörlüğü 
 • Dillerin yapısı arasındaki farklardan doğan çeviri sorunları
 • Özel adların çevirisi
 • Örnek metinlerin birlikte değerlendirilmesi
 • Dipnotlar, Kaynakçalar, Dizin
 • APA.7.0  Yazım Kuralları
 • Editoryal süreç
 • Editörün Değerlendirme Ölçütleri:
 • Bir metin nasıl oluşur?
 • Bilgilendirici metin ve yazınsal metin dilsel ve içeriksel anlamda farklılıklar taşır
 • Türkçenin söz varlığı ve yazılı anlatımın temel kurallarına uygunluk
 • Metindeki seçkin ve yalın söyleyiş
 • Kısa ya da uzun metinlerde paragraflar arasındaki estetik ve mantıksal akış
 • Dilin söz varlığının, sözcüklerin temel ve yan anlamlarının ve mecaz, terim, deyim anlamlarının doğru kullanılışı
 • Sözcük seçiminin önemine ve metinde uygun sözcüğü kullanmanın gerekliliği
 • Cümledeki sözcüğün yeri; eksik sözcüğü ya da fazla sözcüğü denetlemek
 • Metnin yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu

Editör ne yapar ne yapmaz

 • Yazar temsilcisiyle (Edebiyat Ajanı, yazar ajanı) yeni bir kitabın sözleşme şartlarına ilişkin pazarlık yapar mı?
 • Editör yayına hazırladığı kitabın yazarıyla birlikte kitaba koyulacak fotoğraf seçer mi?
 • Kıdemli bir editör yeni basılmış bir anı kitabını okuması için satış müdürünün başının etini yer mi?
 • Bir üniversite yayınevinin editörü gelecek vadeden genç akademisyenleri keşfetmek için dergileri gözden geçirir mi?
 • Editörler yayınevinin diğer çalışanlarıyla birlikte gelecek sezon yayımlanacak kitapların tanıtımı ve satışı gibi konularda plan yapar mı?
 • Yayınevinde belirli bir süre çalıştıktan sonra editör yardımcısı olmuş birisi, kitabın şömizinde yer alacak yazıyı iki yüz vuruşa düşürmeye çalışır mı?
 • Eğitim yayıncısı editörü makalelerden oluşacak kitap için makaleleri uzman gözüyle değerlendirecek bir akademisyen arar mı?
 • Kurgu kitaplar yayımlayan bir yayınevi editörü edebiyat dünyasına adım atacak yeni bir yazarın ilk romanı için ünlü bir yazardan tanıtım yazısı yazmasını ister mi?
 • Yayımlanacak doğru kitabı bulur mu?
 • Gelecek vadeden yeni yazarlar keşfeder mi?
 • Kendi tasarladığı bir projeyi gerçekleştirecek doğru yazarı bulur mu?

3.Gün

Dağıtım, Pazarlama ve Satış

Yayıncılıkta Pazarlama ve Pazarlama Stratejileri

 • Türkiye’de ve Dünyada Kitap Pazarı
 • Pazarlama Nedir?
 • Pazarlama Stratejileri Nasıl Oluşturulur?
 • Yayıncılar için Pazarlama Ne Demektir?
 • Kitap Pazarı ve Araştırmaları (Türkiye’de ve Dünyadan Örnekler)
 • Pazarlamanın Yayınevi Organizasyonundaki Yeri
 • Pazarlama Bölümün Organizasyonu ve Farklı Görev Tanımları

Yayıncılıkta Temel Pazarlama Araçları ve Uygulamaları

 • Marka Yaratma
 • Yayınevinde basın, halka ilişkiler ve kurumsal iletişim faaliyetleri nasıl yürütülür?
 • Promosyon uygulamaları
 • Doğrudan Pazarlama Neden Önemlidir?
 • Kitap Satışı ve Etkinlikler
 • Telefonla pazarlama
 • Yayıncılığın Farklı Dallarına İlişkin Uygulama Örnekler

Pazarlamada Tamamlayıcı Konular ve Pazarlama ve Tanıtım Planı Hazırlama

 • Yayıncılıkta Farklı Ürün Grupları
 • Yayıncılıkta Ürün Geliştirme
 • Üretim Planlama, Üretim Maliyetleri ve Fiyatlama
 • Pazarlama ve Tanıtım Bütçesi Oluşturma
 • Pazarlama ve Tanıtım Planı Hazırlama

Dijital Çağda Pazarlama

 • Dijital Pazarlama Araçları Nelerdir, Yayıncılıkta Nasıl Kullanılabilirler?
 • Web Site Raporlarını anlamak,
 • Mobil Pazarlama
 • Sosyal Medyanın Olanakları ve Kitap Pazarlama

 Perakende, e-Kitap Satışı ve Online Kitap Satışları

 • Kitap Satış Kanalları
 • Satış Kanallarıyla Nasıl İlişki Kurulmalı?
 • Perakende Kitap Satışı
 • e-Ticaret
 • e-kitap Satışı
 • Kitabevlerinin Durumu ve Geleceği
 • Satış Artırıcı Uygulama Örnekleri

 Satış Ekibi Yaratmak ve Dağıtım

 • Satış Süreci – Kitapları Kimler ve Neden Alırlar?
 • Satışların Analizi ve Satış Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Satış Ekibi Kimlerden Oluşmalı
 • Satış Ekibi Yaratmak ve Koçluk
 • Yayıncılıkta Dağıtımın Rolü ve Önemi
 • Dağıtımcılarla İlişkiler Kimler Tarafından, Nasıl Kurulmalı?

4.Gün

Yurtdışı Tanıtım, Telif Ticareti, Destekler ve Teşvikler

Telif/yazar ajanı nedir? Ne iş yapar?

Uluslararası kitap fuarları

Uluslararası edebiyat festivalleri ve tanıtım

Destek ve teşvikler (Çeviri destek programları, TEDA, EDES, …vb.)

Çeviri Atölyeleri

5.Gün

Üniversite Yayıncılığı 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve YÖK mevzuatı

Üniversite yayınevinde yönetim organizasyonu (Yayın Kurullarının teşkili, yayınevinin yönetimi, Baskıya hazırlık ve baskının yönetimi, satış, pazarlama ve dağıtım yönetimi)

Kitapların satış ve pazarlaması